poniedziałek, 8 czerwca 2020

Niebo czy piekło?

Każdy człowiek ma wolną wolę i może wybrać wieczność dla siebie dobrą lub złą. Żeby iść do piekła nie trzeba robić nic. Żeby się zbawić należy się mocno starać, bo Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Św. Piotr napisał: "A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?" 1P 4:18 Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą." Mt 7:13
Jest tylko jeden prawdziwy Bóg i jedna prawdziwa religia objawiona przez Boga. Wszystkie fałszywe religie pochodzą z piekła. Każdy kto wierzy w więcej niż jedyną prawdziwą religię jest bałwochwalcą, czyli uprawia duchowy nierząd. Dlatego posoborowa organizacja to Wielka Nierządnica.

Warto poznać prawdę objawioną przez Boga.

niedziela, 12 kwietnia 2020

Zmartwychwstanie

Nieraz słyszałem, jak moderniści modlą się o to, by ktoś zmartwychwstał, szczególnie na nabożeństwie pogrzebowym.

Tymczasem zmartwychwstaniemy wszyscy, bez wyjątku, czy ktoś tego chce, czy nie. Oczywiście bardzo wielu ludzi wolałoby nie zmartwychwstać, szczególnie tych, którzy żyją tak, jakby Boga i piekła nie było.

Wiara katolicka bowiem uczy:

1.      Śmierć

2.      Sąd szczegółowy

3.      Niebo albo piekło.

„Wtedy ci, którzy uczciwie postępowali, zostaną przeznaczeni na zmartwychwstanie do życia wiecznego, a ci, którzy się dopuszczali zła, zmartwychwstaną, by cierpieć potępienie." J 5:29 
„Mam też w Bogu nadzieję - oni zresztą żyją tą samą nadzieją - że nastąpi kiedyś zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych." Dz 24:15 Oczywiście niesprawiedliwych będzie o wiele więcej niż sprawiedliwych, bo Pismo mówi:
„ A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?” 1P 4:18 Pan Jezus, Prawda osobowa ostrzegł: "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie." Mt 7:21 „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.” Łk 13: 24„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.” Mt 7:13

Szczególnie dzisiaj, gdy obojętność religijna jest powszechna jak nigdy przedtem, gdy posoborowi biskupi i kapłani nie potrafią odróżnić Boga od diabła, któremu służą. "I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości." 2 Kor 11: 14.

Dlatego tak wielu wpada do piekła jak deszcz. Można sparafrazować słowa ks. Twardowskiego;
„Śpieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą do piekła”.

Często słyszę, jak posoborowi kapłani mówią: tego nie wiemy, to jest tajemnica itd., tak, że można powiedzieć, że posoborowa wiara, to;” Sami nie wiemy w co wierzymy”. Polecam więc prawdę objawioną, która została objawiona prostaczce Annie Katarzynie Emmerich, o tym jak wyglądało  Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest podstawą naszej wiary!

Życzę wszystkim katolikom wiernym Tradycji Błogosławionych Świąt Wielkanocnych i obfitych łask Chrystusa Zmartwychwstałego.

Pozostałym nawrócenia do jedynego Kościoła Jezusa Chrystusa, poza którym nie ma zbawienia!


poniedziałek, 13 maja 2019

Czy ludzie potrafią jeszcze myśleć?


Czy ludzie potrafią jeszcze myśleć? Dzisiaj mija kolejna rocznica, kiedy to Jan Paweł II został poważnie ranny na Placu św. Piotra po strzałach Ali Agcy. Oni mówią, że to Matka Boża ocaliła papieża.
Czy tak jest czy może inaczej?
Jak to było wszyscy wiemy a spróbujmy wyobrazić sobie inny scenariusz tamtych wydarzeń:
Ten sam dzień (rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie), te same tłumy co wtedy ale jakaś organizacja terrorystyczna dokonała zamachu; następują wybuchy na Placu św. Piotra w różnych punktach, duże zamieszanie i przerażenie tłumów.  W wyniku wybuchu bomb, walą się okoliczne zabudowania, obraz z kamery zanika. Po kilkunastu minutach pojawia się wojskowy helikopter i można zobaczyć na ekranie straszny obraz: wszyscy zginęli, rozrzucone zwłoki, morze krwi i tylko jeden człowiek, Papież w osmolonej sutannie ale bez żadnej rany stoi na Placu i modli się za zmarłych.
Nasuwa się tylko jeden wniosek: Matka Boża ocaliła papieża!
Tymczasem 38 lat temu było dokładnie odwrotnie, bo tylko Jan Paweł II został poważnie ranny!
Ocaliła czy ostrzegła? Czy białe i czarne to jest to samo?
Właśnie dzisiaj mija kolejna rocznica, gdy Matka Boża objawiła się po raz pierwszy w Fatimie, a także przestrzegła poważnie Jana Pawła II, po napisaniu przez Niego heretyckiej encykliki Redemptor Hominis, gdzie zawarł całkowicie Nową teologię, w której przewrócił odwieczne nauczanie Kościoła do góry nogami. Matka Boża pragnęła uratować Jana Pawła II zwracając na Jej objawienie z Fatimy, które jest całkowicie antyekumeniczne, jednak Jan Paweł II zlekceważył to ostrzeżenie, a treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, która miała zostać ujawniona według żądania Matki Bożej przed 1960 r. nie znamy do dzisiaj. Cóż, moderniści są zdolni do każdego kłamstwa.
Pan Bóg dał ludziom rozum do myślenia. Czy ludzie potrafią jeszcze myśleć?

poniedziałek, 25 lutego 2019

Ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.


„Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.”  Mt 24.21
Powyższe słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa spełniają się w naszych czasach, szczególnie  dla tych, którzy urodzili się przed ostatnim soborem, gdy był inny Kościół, inna Wiara i jedna katolicka Msza św. we wszystkich kościołach. Dzisiaj Msza św. która sprawowana była w naszym kraju od Chrztu Polski w 966 roku przez ponad tysiąc lat, Msza św. dla której zbudowano wiele wspaniałych kościołów, sprawowana jest w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X i katolików wiernych Tradycji.
Jeżeli nie chcąc stracić Wiary i pozostać wiernym przyrzeczeniu złożonym na Chrzcie św. przez moich Rodziców chrzestnych, muszę pokonać wiele kilometrów – mijając po drodze dużo kościołów w których nie sprawuje Mszy św. -  to czyż nie jest to ucisk?
Ucisk ten jest wszędzie, na całym świecie, w przeciwieństwie do Francji, gdzie w czasie Rewolucji Francuskiej większy ucisk, bo zagrożony „nożykiem gilotyny” trwał kilka lat i skończył się po upadku Rewolucji. Dzięki Bogu nie jest tak strasznie, jak wyobrażał to sobie ks. Piotr Skarga
Ucisk który trwa na całym świecie będzie trwał, aż do Dni Ciemności. (Mt 24,29), aż dopełni się liczba wybranych dla Nieba. Ponieważ prawie  wszyscy z nielicznymi wyjątkami idą do piekła, nie wiadomo kiedy liczba wybranych się dopełni.
„9/1I.[1937]. Ostatki. Ostatnie te dwa dni karnawału, poznałam wielki nawał kar i grzechów. Dał mi Pan poznać w jednym momencie grzechy świata całego w dniu tym popełnione. Zemdlałam z przerażenia i pomimo, że znam całą głębię miłosierdzia Bożego, zdziwiłam się, że Bóg pozwala istnieć ludzkości. I dał mi Pan poznać, kto podtrzymuje istnienie tej ludzkości: to są dusze wybrane, Kiedy dopełni się miara wybranych, świat istniał nie będzie.” (Dz.926-927)

„Napisz to: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki:
Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.” (Dz 83)
„Dzień 25 marca. Rano w czasie rozmyślania, ogarnęła mnie obecność Boża w sposób szczególny, widząc wielkość nie­zmierną Boga i zarazem Jego zniżenie się do stworzenia. Wtem ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: - O, jak bardzo miła dusza jest Bogu, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski; Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia Sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim Aniołowie.” . (Dz 635)

Ludzie na razie nie drżą, ale gdy jednak przyjdzie straszliwy dzień gniewu Bożego:  
"Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas!" Łk 23:30  

wtorek, 8 stycznia 2019

W co wierzą moderniści?

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (Ew. Jana 3:16-18)
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, (4) który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1 List do Tymoteusza 2:3-4)
Słuchając różnych pseudokatolickich stacji radiowych i TV odnoszę wrażenie, że powyższy cytat  wyrwany z kontekstu, jest jedynym cytatem z Pisma, na którym współcześni moderniści opierają swoją „wiarę” w powszechne zbawienie.
Bo skoro Bóg pragnie zbawienia każdego, to każdy będzie zbawiony, bo jakże by inaczej?
Poświadczają to również wypowiedzi różnych duchownych w czasie minionych Świąt Bożego Narodzenia, oraz Nowego Katechizmu który jest głoszony jako Katechizm Katolicki przez audycje w Radio Maryja jakoby Pan Jezus przyszedł na świat, aby zbawić każdego człowieka.
Jest to oczywiście prawda, ale nie cała. Bo powstaje pytanie: w jaki sposób?
Otóż Kościół zawsze nauczał, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby cierpieć za nasze grzechy, bo Bóg jest duchem, który nie może cierpieć, oraz aby założyć Kościół, który Pan Jezus nabył za cenę Swej Krwi (Ef 5)
Jezus Chrystus ustanowił Kościół po to, aby dalej pełnił w świecie Jego zadanie, aby mianowicie w Kościele i przez Kościół aż do skończenia świata ludziom były przydzielane owoce Odkupienia, dokonanego na Krzyżu.
Kościół Jezusa Chrystusa dlatego zwie się i jest drogą czyli środkiem koniecznym do zbawienia, ponieważ Jezus Chrystus ustanowił Kościół, aby w nim i przezeń owoce odkupienia udzielały się ludziom; stąd nikt spośród tych, którzy nie nalezą do Kościoła, nie może dostąpić zbawienia w myśl zasady: „Poza Kościołem nie ma zbawienia.”
Jakie to są owoce odkupienia?
Msza św. Wszechczasów i Sakramenty św. które nieskażone odprawiane są w kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.
Tymczasem moderniści przekonani są, że Pan Bóg ma plan zbawienia wobec każdego człowieka i niezależnie od niego, przeprowadza go w taki sposób, by każdy został zbawiony.
Jednak katolicy wiedzą, że Pan Bóg objawił ten plan 2000 lat temu poprzez Swojego Syna Jezusa Chrystusa, który założył Kościół, który nabył za cenę Swojej Krwi Najświętszej, wyposażył Swoją Oblubienicę w Sakramenty św. i ustanowił Nową Ofiarę, która ma być odprawiana po wszystkie czasy (Mal 1.11) a św. Pius V ustalił ryt, który ma obowiązywać po wsze czasy.
Jednak moderniści usunęli Ofiarę krwawą i zastąpili Ją ohydą spustoszenia (Dn 9.27), dlatego przyszło nam żyć w czasach zapowiedzianych przez Pana Jezusa:
 Mt 24:21  "bo nastąpi wtedy ucisk tak wielki, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i jakiego nigdy nie będzie."
Oczywiście ten ucisk dotyczy katolików wiernych Tradycji, którzy pokonać muszą wiele trudu, by móc uczestniczyć w katolickiej liturgii Mszy św. Wszechczasów.
Posoborowy ryt NOM nie jest katolicki, dlatego udział w NOM jest dla katolika grzechem przeciw I Przykazaniu Bożemu, więc zbawienie w posoborowym „Kościele” de facto Wielkiej Nierządnicy nie jest możliwe.
Tak więc aktualne są słowa Pana Jezusa:
Mt 7:14   "Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują."
Mt 7:13 "Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą."
Mt 7:21   "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
1P 4.18 A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?
Tak więc moderniści są fałszywymi nauczycielami, którzy prowadzą ludzi za zatracenie, jak napisał św. Piotr:
2P 2:1    "Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę."
Pan Jezus wydał ostatnie polecenie, czyli swój testament:
 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Mk 16. 15-16) czyli idzie do piekła.