środa, 9 maja 2012

Czy klimat się zmienia?


Można odnieść takie wrażenie słuchając alarmistycznych wieści o ocieplaniu klimatu, tzw. efekcie cieplarnianym, itd. itp.
Prognozy pogody i coraz częstsze kataklizmy spowodowane tzw. anomaliami pogodowymi jak tsunami, trzęsienia ziemi, powodzie itd. usiłują nas przekonać, że następuje zmiana klimatu na naszych oczach.
Oczywiście dotyczy to ludzi, którzy nie znają Pisma Świętego i którym brak Wiary.
Pan Jezus zapowiedział przecież gwałtowne wydarzenia związane z klimatem gdy oznajmił:
"Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie." Łk 21:11
 "Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy." Łk 21:25
Pan Bóg daje zaślepionym ludziom wiele znaków i ostrzeżeń, bo katolik wie, że bez Woli Bożej nawet jeden włos nie spadnie z głowy, tym bardziej wszelkie tzw. kataklizmy muszą być zgodne z Jego Wolą, ale jeszcze nigdy w historii, ludzie nie byli tak obojętni na groźby Boże.
Dlatego polecam wszystkim katolickie kazanie O lekceważeniu sobie gróźb Bożych przez niedowiarków bo w posoborowym „kościele” nie ma żadnych szans na usłyszenie katolickiego kazania. Posoborowy „kościół’ karmi ludzi herezjami, bo jak napisał sp. Abp Marcel Lefebvre: „Kościół przesiąknięty modernizmem”  a jak stwierdził św. Pius X, modernizm jest herezją herezji.
 „Zdawać by się mogło, Czcigodni Bracia, że zbyt długo zatrzymaliśmy się przy tym wykładzie zasad modernistycznych. To jednak było koniecznie potrzebnym już to dlatego by odeprzeć ich zwykły zarzut, jakobyśmy nie znali ich poglądów; już też by wyjaśnić, że modernizm nie polega na luźnych teoriach nie złączonych ze sobą, lecz stanowi jedną niepodzielną całość, tak, iż jeśli jedno przyjmiesz, reszta konsekwentnie nastąpić musi. Stąd też dla względów dydaktycznych używaliśmy niejednokrotnie barbarzyńskich określeń, którymi się oni radzi posiłkują.
Teraz, obejmując niejako jednym rzutem oka cały ten system, czyż zadziwimy kogokolwiek, jeśli ich zasady nazwiemy zbiorem wszelkich herezji. Gdyby ktoś zadał sobie trud zebrania wszystkich błędnych twierdzeń, wymierzonych przeciw wierze, i wyciśnięcie z nich niejako soków i krwi - zapewne nie mogły tego dokładniej uczynić, niż moderniści. Owszem oni dalej jeszcze poszli: nie tylko religii katolickiej grożą ruiną, lecz, jak to już zaznaczyliśmy, grożą ruiną wszelkiej religii.
Racjonaliści sypią im oklaski, a najszczersi i najbardziej otwarci wśród nich witają z radością w modernistach silnych sprzymierzeńców.”
W tej sytuacji katolicy wierni Tradycji muszą pamiętać na słowa Pana Jezusa:
 "Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie."
Oczywiście należy też pamiętać o słowach św. Jana Apostoła:
Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.