piątek, 8 czerwca 2012

Homoseksualizm znakiem końca czasów.


Żyjemy w czasach, gdy mówienie prawdy jest heroizmem. Już samo przypomnienie dzisiejszym ludziom o porządku moralnym wywołuje publiczne wybuchy wściekłości. Z kazania biskupa Bernarda Fellay’a FSSPX.
A co w tej sytuacji mówią Ci, którzy powinni pierwsi zabrać głos? Co mówią biskupi?? Jak napisał Pius IX w encyklice Qui pluribus:
Zadania biskupów:
21. Skoro zaś "wielkim jest aktem pobożności ujawniać kryjówki bezbożnych i zwalczać w nich diabła samego, któremu ci służą , to zaklinając Was, napominamy, byście zechcieli z pomocą wszelkich środków i na każdy sposób ujawniać ludowi wiernemu wielorakie zasadzki oszustwa, błędy, kłamstwa i knowania ludzi nieprzyjaznych, pilnie odwracać go od niosących zarazę książek i wytrwale zachęcać, by stroniąc od bezbożnych sekt i stowarzyszeń, jak od jadowitego węża, najstaranniej unikał wszystkiego, co się sprzeciwia nieskazitelności wiary, religii i obyczajów.
Jak już wspomniałem współcześni biskupi są wilkami a nie pasterzami, dlatego zamiast walczyć w obronie Wiary i obyczajów, milczą, jak to objawiła Matka Boża w Quito.
 A jakie jest zdanie Pana Boga na temat homoseksualizmu? Skoro dzisiaj posoborowy „Kościół” a de facto sekta, nie naucza Słowa Bożego, dlatego warto Je przypomnieć:
"Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą" ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego! 1Kor 6: 9

 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. 1Kor 12
Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, zaniechawszy naturalnego współżycia z kobietami, zapłonęli wzajemnym do siebie pożądaniem: mężczyźni uprawiali bezwstyd z mężczyznami i tak sami na sobie otrzymywali słuszną zapłatę za swoje zboczenia." Rz 1.26-27
Wynika z tego niezbicie, że homoseksualizm jest zboczeniem i karą za grzechy. Zresztą cały Kościół posoborowy jest pod gniewem Boga za odejście od Mszy św. Wszechczasów, jak wynika z Bulli Quo Primum Tempore: Podobnie, nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu Naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła.
Dlatego homoseksualizm jak i milczenie biskupów – wilków, jest znakiem, że żyjemy w czasach ostatecznych. Lecz, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.