sobota, 12 maja 2012

Zaślepienie


Diabeł ci ogonem zakrył oczy!
Takie powiedzenie można usłyszeć, gdy człowiek nie widzi tego co jest na wierzchu. To prawda, że diabeł potrafi zaćmić każdego, bo najgłupszy diabeł jest bardziej inteligentny od każdego człowieka.
W roku 1864 zostanie wypuszczony z piekła Lucyfer wraz z dużą liczbą demonów. Demony będą podkopywać wiarę kawałek po kawałku, i to nawet u osób poświęconych Bogu, które oślepią w ten sposób, że osoby te przyjmą ducha tych złych aniołów, jeżeli nie otrzymają szczególnej łaski; wiele domów zakonnych straci zupełnie wiarę i pociągnie wiele dusz na zatracenie.
Złych książek będzie na ziemi w nadmiarze i duchy ciemności będą wszędzie rozprzestrzeniać oziębłość wobec wszystkiego, co dotyczy służby Bogu; będą miały one wielką władzę nad naturą. Będą kościoły do służenia tym duchom.

Biada mieszkańcom ziemi!
 Bóg wyleje swój cały gniew, i nikt nie będzie mógł ujść przed wieloma plagami. Głowy, przywódcy ludu Bożego, zaniedbali modlitwy i pokuty, i demon zaciemnił ich rozum. Stali się oni tymi błędnymi gwiazdami, które stary diabeł pociągnie swoim ogonem za sobą, aby je zniszczyć. Bóg pozwoli staremu wężowi, aby siał niezgodę między rządzących, we wszystkie społeczności i wszystkie rodziny. Będzie się cierpiało bóle cielesne i duchowe; Bóg pozostawi ludzi samych sobie i ześle kary.
Powyższe słowa wypowiedziała Matka Boża w La Salette w 1846 roku.
Sprawdzają się te słowa na naszych oczach, bowiem żyjemy w czasie, gdy diabeł opanował wszystko:
"Cała ziemia w podziwie spogląda na bestię" (Apok. 13, 3)
Ja również jestem przykładem, jak diabeł potrafi zasklepić człowieka. Takie książki jak: Mistyczne Miasto Boże, Pasterka z La Salette, Święty i diabeł, „Dzienniczek” św. Faustyny przeczytałem dawno, ale dopiero jak się nawróciłem, zrozumiałem, co tam jest napisane, co znaczą takie słowa jak Msza św. Łaska Boża, co to jest prawda, która religia jest jedyna i prawdziwa. Diabeł również świetnie udaje Boga, dlatego diabłu służą prawie wszyscy:
"I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości." 2Kor  11: 14
Zaślepienie jest totalne, jak napisał katolicki papież Grzegorz XVI w encyklice Mirari Vos. Kapłani współcześni Panu Jezusowi woleli iść do piekła, niż się nawrócić pomimo wyraźnych ostrzeżeń Pana Jezusa, podobnie jak Judasz. Również Jan Paweł II pomimo ostrzeżeń Matki Bożej i napomnień katolickich biskupów  wolał iść do piekła.
W tym roku przypada 50 lat od 1960 roku, jaki Matka Boża wyznaczyła jako czas wyjawienia światu III Tajemnicy Fatimskiej. Niestety do dzisiaj nie znamy treści III Tajemnicy, ale dzięki s. Łucji możemy poznać treść tej Tajemnicy,  o której s Łucja powiedziała:
 Matka Boża nie powiedziała mi, że jesteśmy w ostatecznych czasach świata, ale pozwoliła mi to zrozumieć: (...) Ona powiedziała mi, że diabeł zabiera się do walki decydującej z Matką Dziewicą; walka decydująca zaś jest walką ostateczną, gdzie się okaże, po której stronie będzie zwycięstwo, a po której klęska”.
16 września 1970 r. siostra Łucja napisała list do zakonnicy Matki Martins, z którą była razem w nowicjacie sióstr Dorotek Tuy:

„Biedny Pan Jezus, który nas zbawił z taką miłością, a jest tak mało zrozumiany! mało kochany! Tak mało Jemu służą! Smutno patrzeć na tak wielką dezorientację, i to u tylu osób, które zajmują odpowiedzialne stanowiska! (…) My musimy zadośćuczynić przez coraz ściślejsze zjednoczenie z Panem; utożsamić się z Nim, aby On był w nas Światłem świata pogrążonego w ciemnościach błędu, niemoralności i pychy (...) To dlatego, że demon potrafił propagować zło pod pozorem dobra, a ślepi kierują ślepymi, jak to Pan nam mówi w Ewangelii, i dusze są wprowadzane w błąd. Z całego serca poświęcam się za kapłanów i za wszystkie dusze poświęcone Bogu, przede wszystkim za tych, którzy są tak prowadzeni w błąd i gubieni!”. A co najgorsze, potrafił on wprowadzić w błąd oraz zwodzić te dusze, które mają wielką odpowiedzialność przez stanowisko, które zajmują! To ślepi, którzy kierują ślepymi!”
Posoborowy „Kościół” gardzi III Tajemnicą Fatimską i Przykazaniami Bożymi, bo jak wyznał Szef watykańskich egzorcystów: Szatan działa w Watykanie    a przecież ojciec Gabriele Amorth wie co mówi, bo jest fachowcem w tej dziedzinie.
Warto skorzystać z tych dwóch świateł, jakie Bóg nam dał na początku XX wieku, więc studiujmy Pascendi dominici gregis i Fatimę, czyli nieujawnioną treść III Tajemnicy Fatimskiej, która realizuje się na naszych oczach.
Zapewniam, że wieczność jest tego warta!
Niebo to nie to samo co piekło!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.