wtorek, 19 sierpnia 2014

Czyj nosisz obraz?Słowa O. Pio na dzisiejszy dzień wyjaśniają, jak należy żyć.

Nie odrzucaj krzyża, który niebiański Ojciec Ci daje, ponieważ robi to, aby upodobnić Cię do swego Boskiego Syna. Nigdy nie popadaj w przygnębienie z powodu ciągle nowych krzyży, którymi obdarza Cię Niebo, ponieważ taki właśnie jest los wszystkich ludzi, którzy wybrali jako swą cząstkę Jezusa ukrzyżowanego.
(LJM 6).

Każdy człowiek jest obrazem albo Syna Bożego albo diabła, jeśli trwa w grzechu ciężkim.
Sąd po śmierci polega na tym, co Pan Jezus powiedział o monecie podatkowej: „Czyj jest ten obraz?” Mt 22.19.
Jeśli umierający ma grzech ciężki na sumieniu, wtedy słyszy: „ Oddajcie diabłu to, co należy do diabła!”.
Dlatego tak mało ludzi idzie do Nieba.

piątek, 8 sierpnia 2014

O. Pio na dzisiejszy dzień

Synowie tego świata bardzo cenią zaszczyty ziemskie, a my – przeciwnie – chlubimy się krzyżem, który został uznany za zgorszenie dla Żydów i za głupstwo dla pogan. Oni pragną długiego życia, aby dać ujście swym złym zachciankom, a my – kochajmy życie patrząc na nie, jako na dar otrzymany z góry, kochajmy je, by być wszystkim dla wszystkich, bardziej się uświęcić i uwielbić Pana!
Bądźmy również zawsze gotowi szybko opuścić ten świat!

(LJM 3)