piątek, 11 maja 2012

Wszyscy uwierzyli kłamstwu!


Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. 2 Tes.2-9
Tyle nieprawości nie było nawet za Dni Noego.
„Księża, słudzy mego Syna, ci księża przez swoje haniebne życie, przez ich brak szacunku i ich brak pobożności przy celebrowaniu świętych tajemnic, przez ich miłość do pieniądza, przez ich skłonność do zaszczytów i przyjemności, tak, ci księża stali się dołami nieczystości. Tak, życie księży woła o pomstę, i pomsta wisi nad ich głowami. Biada księżom i innym osobom poświęconym Bogu, którzy przez swą niewierność i swoje złe życie na nowo krzyżują mego Syna! Grzechy ludzi poświęconych Bogu wołają do Nieba i wołają o pomstę, i już pomsta stoi przed ich drzwiami, gdyż nie ma już nikogo, aby wybłagać miłosierdzia i przebaczenia dla ludu; nie ma już szlachetnych dusz, nie ma już nikogo, kto byłby godzien złożyć Wiecznemu ofiarę nieskazitelnego baranka dla dobra świata.
Bóg będzie karcił w bezprzykładny sposób.
Biada mieszkańcom ziemi! Bóg wyleje swój cały gniew, i nikt nie będzie mógł ujść przed wieloma plagami.”
"Zaślepił ich oczy i zatwardził serce, żeby oczyma nie widzieli, a sercem nie poznali i nie nawrócili się, iżbym mógł ich uzdrowić." J  12: 40  
Uwierzyli kłamstwu:
 1. że Bóg i życie pozagrobowe nie istnieje
 2. że Słowo Boże nie mówi prawdy
 3. że zbawić się można w każdej religii
 4. że Sobór Watykański II był dziełem Ducha św.
 5. że posoborowa Msza jest katolicka
 6. że wszyscy będą zbawieni a piekło będzie puste
 7. że diabeł to symbol zła, a nie wróg człowieka i ojciec kłamstwa
 8. że nie trzeba iść drogą krzyża by się zbawić, bo zbawia Pan Jezus
 9. że zbawić się można poza Kościołem
 10. że Łaska Boże nie jest do zbawienia koniecznie potrzebna
 11. że wszyscy modlą się do tego samego Boga
 12. że Bóg nie jest Sędzią Sprawiedliwym, który za dobro wynagradza a za złe karze
Tego, co Pismo Święte mówi o posoborowym „Kościele” nie usłyszycie w żadnym kościele. Żaden biskup – podejrzany o to, że jest TW czy nie, nie powie, że jest wilkiem, jak napisał papież Pius IX w encyklice Qui pluribus. Żaden papież nie przyzna, że jest Antychrystem, jak objawiła Matka Boża w La Salette.
Posoborowy „Kościół” jest Kościołem kłamców, w którym nie ma zbawienia. Nie ma nawet takiej opcji.
Kościół Katolicki, Kościół wojujący przestał istnieć wraz ze śmiercią papieża Piusa XII, ostatniego katolickiego papieża, jednak walka z piekłem nie ustała i trwać będzie do końca świata.

Ap  12: 17  "I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa."

Poza Kościołem przedsoborowym, reprezentowanym przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie ma zbawienia!
Nie wierzcie kłamcom! Unikajcie „Kościoła” posoborowego jak ognia piekielnego!
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.! 1 Tes 5.22
Ratujcie wasze dusze!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.