poniedziałek, 4 czerwca 2012

Ilu ludzi jest żyjących?


"Wszyscy się mamy za żyjących, ale do niejednego niestety, do bardzo wielu Pan Jezus ze zgrozą powtarza te okropne słowa, które niegdyś do stróża Efezu wyrzekł: "Mniemasz, że żyjesz, a umarłym jesteś" Ap 3:1. Nie idzie tu bowiem, najmilsi moi, o to życie zwierzęce z bydlętami nam wspólne, ale o życie łaski, o życie duszy w Bogu, o to życie, o którym tak często wspomina Pan Jezus: "Jam przyszedł, żeby żywot mieli" – mówi u św. Jana – "i obficiej mieli" (Jan 10, 10). A na innym miejscu: "Do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli" (Tamże 5, 40). I znowu: "Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście nie jedli ciała syna człowieczego i nie pili jego krwi, nie będziecie mieć żywota w sobie" (Tamże 6, 54). Otóż tym to żywotem niestety gardzą ludzie, zatopieni w życiu zwierzęcym, tak iż zacierają prawie różnicę między sobą a bydlętami i sprawdza się to słowo Pisma świętego: "A człowiek gdy we czci był nie rozumiał; porównany jest bydlętom nierozumnym i stał się im podobny" (Ps. 48, 13).
Powyższe słowa pochodzą z pięknego katolickiego kazania, których dzisiejszy katolik nie słyszy z powodu tego, że posoborowa Msza prowadzi do utraty wiary, dlatego współcześni kapłani wiary już nie mają.
Warto też zastanowić się, ilu jest katolików na świecie? Kim jest katolik? Kościół zawsze nauczał, że katolik to ten, kto wierzy we wszystko co Bóg objawił i przez Kościół Katolicki podaje do wierzenia. Kim jest heretyk? Jak mawiał w XVII wieku Jakub Bossuet, heretyk to „człowiek mający osobiste opinie” w kwestii wiary. Kościół przez 2000 lat zwalczał „osobiste opinie”, które rodziły się w opozycji do Kościoła (poganie) lub w jego wnętrzu (heretycy). Kamieniami milowymi na drodze wiary są dogmaty. Każdy dogmat wymaga decyzji dotyczącej wieczności, bo najczęściej obłożony jest anatemą: "kto nie wierzy n.b.w." czyli niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Podobnie Pan Jezus powiedział o całej nauce, którą przekazał:
Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony a kto nie uwierzy będzie potępiony. Mk 16:16  Najważniejszym w życiu katolika jest uczestnictwo we Mszy św. w niedziele i święta. Jednak w naszych czasach w niewielu miejscach odprawiane są katolickie Msze św. Wszechczasów.  Ilu więc jest katolików na świecie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.