niedziela, 12 kwietnia 2020

Zmartwychwstanie

Nieraz słyszałem, jak moderniści modlą się o to, by ktoś zmartwychwstał, szczególnie na nabożeństwie pogrzebowym.
Tymczasem zmartwychwstaniemy wszyscy, bez wyjątku, czy ktoś tego chce, czy nie. Oczywiście bardzo wielu ludzi wolałoby nie zmartwychwstać, szczególnie tych, którzy żyją tak, jakby Boga i piekła nie było.
Wiara katolicka bowiem uczy:
1.      Śmierć
2.      Sąd szczegółowy
3.      Niebo albo piekło.
„Wtedy ci, którzy uczciwie postępowali, zostaną przeznaczeni na zmartwychwstanie do życia wiecznego, a ci, którzy się dopuszczali zła, zmartwychwstaną, by cierpieć potępienie." J 5:29 
„Mam też w Bogu nadzieję - oni zresztą żyją tą samą nadzieją - że nastąpi kiedyś zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych." Dz 24:15 Oczywiście niesprawiedliwych będzie o wiele więcej niż sprawiedliwych, bo Pismo mówi:
A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?” 1P 4:18
Pan Jezus, Prawda osobowa ostrzegł: "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie." Mt 7:21
„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.” Łk 13: 24
„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.” Mt 7:13

Szczególnie dzisiaj, gdy obojętność religijna jest powszechna jak nigdy przedtem, gdy posoborowi biskupi i kapłani nie potrafią odróżnić Boga od diabła, któremu służą. "I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości." 2 Kor 11: 14.
Dlatego tak wielu wpada do piekła jak deszcz. Można sparafrazować słowa ks. Twardowskiego;
„Śpieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą do piekła”.
Często słyszę, jak posoborowi kapłani mówią: tego nie wiemy, to jest tajemnica itd., tak, że można powiedzieć, że posoborowa wiara, to;” Sami nie wiemy w co wierzymy”. Polecam więc prawdę objawioną, która została objawiona prostaczce Annie Katarzynie Emmerich, o tym jak wyglądało Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest podstawą naszej wiary!
Życzę wszystkim katolikom wiernym Tradycji Błogosławionych Świąt Wielkanocnych i obfitych łask Chrystusa Zmartwychwstałego.
Pozostałym nawrócenia do jedynego Kościoła Jezusa Chrystusa, poza którym nie ma zbawienia!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.